În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și în acord cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați. Prin introducerea de către dumneavoastră a datelor cerute în formularul de mai sus, vă exprimați acordul ca acestea să fie utilizate pentru a vă contacta în scopul menționat în formular.  

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Audiență Director

Nume
Prenume
Domiciliat în localitatea
str.
nr.
bl.
sc.
etaj
ap.
județul
Identificat cu BI/ CI
seria
nr.
Numărul de telefon
Adresa ta de e-mail
Solicit audiență la:
Tip audiență
Dacă doriți să atașați ceva:
Expediere fişier
Expediază
Expediază
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!

Formular de

înscriere în audiență

Programul de audiențe la Școala Gimnazială Mireșu Mare

 

        Pentru soluționarea unei probleme, vă rugăm să vă adresați, cu prioritate, doamnelor educatoare, doamnelor învățătoare și profesorilor diriginți.

       Dacă cererea dumneavoastră nu este soluționată sau răspunsul primit este nesatisfăcător, vă rugăm să solicitați înscrierea în audiență la domnul director. 

 

                   Modalități de înscriere:

         Înscrierea în audienţă se va face pe bază de CERERE scrisă (formularul poate fi descărcat de aici), pe care o veți înregistra la Școala Gimnazială Mireșu Mare – Compartimentul secretariat (în timpul programului de lucru al compartimentului secretariat) sau o puteți trimite on-line la adresa de e-mail secretarmires@yahoo.com, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată.

          De asemenea, formularul de mai jos, vă permite să solicitați o audiență la director.

      Persoanele care vin la sediul unității de învățământ, fără a se fi înscris în audienţă, primesc consiliere din partea funcţionarilor instituţiei, în limitele competențelor legale și a timpului disponibil, conform programului de lucru a acestor compartimente.

    Directorul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare, domnul prof. Dorel MERCIU, acordă audiențe conform următorului program: 

                             Luni: 12.00 - 15.00

                            Marți: 12.00 - 15.00

                               Joi: 9.30 - 11.30

 

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat