Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Învoiri colegiale - Didactic auxiliar/ Nedidactic

(conform art. 28, alin. 4 din CCMUNR 1199/ 2023)

 

1. Mureșan Maria Lenuța - 29.11.2023

Cadre auxiliare și nedidactice:

1. Planificare CO didactic auxiliar şi nedidactic 2024

Cerere planificare concediu de odihnă 2024 personal didactic auxiliar și nedidactic

Învoiri colegiale - Cadre didactice

(conform art. 28, alin. 4 din CCMUNR 1199/ 2023)

 

1. Învoire Dragoş Ana - 13.11.2023

2. Învoire Cernea Sandu Alexandru - 23.01.2024

ORDIN Nr. 4.050

privind concediul de odihnă

Cereri pentru concediu:

Planificare concediu 2023 - 2024 - descarcă

(conţine 2 pagini, a doua pagină e un desfăşurător care se poate lista pe verso cererii şi bifa zilele de concediu pt uşurarea completării)

1. Cerere concediu cadre didactice - descarcă

2. Cerere concediu didactic auxiliar și nedidactic - descarcă

3. Cerere pentru evenimente speciale - descarcă

4. Cerere concediu fără plată - descarcă

5. Cerere învoire colegială - descarcă

CONCEDII

ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024