Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Decizii încadrare pe catedre/ posturi

Anul școlar 2023-2024

Decizie încadrare

plata cu ora 2023-2024

DECIZII

Decizii eliberate de către Directorul şcolii în anul 2024

  1. Decizie privind încetarea CIM prin demisie - Bîrle Loredana - Cristina

  2. Decizie privind menținerea în activitate peste vârsta de pensionare a doamnei prof. înv. primar Pop Livia

  3. Decizii salarizare începând cu 01.01.2024 (nu se afişează, GDPR)

  4. Decizie privind întregirea normei a doamnei îngrijitor Pop Luminiţa Anca

  5. Decizie privind încadrarea doamnei Pop Luminita Anca la cumul 0,25 (18.01.2024 - 26.02.2024)

  6. Decizie privind încadrarea doamnei Mogoş Ruxandra Elisabeta la cumul 0,25 (18.01.2024 - 26.02.2024)

  7. Decizie înlocuire Moisa Georgiana aflată în CM (25.01.2024 - 03.02.2024) de către Dorca Viuţa Ortenzie

  8.  Decizie privind retragerea bursei de ajutor social - venituri mici

  9. Decizie pentru Constituirea Comisiei de Concurs - 0,50 îngrijitor

10. Decizie penstru constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor - 0,50 îngrijitor

11. Decizie privind numirea comisiei de inventariere și recepție a publicațiilor intrate în bibliotecă

12. Neînregistrat nimic *cu revenire*

13. Decizie înlocuire Dolha Ioana - Amalia aflată în CM (05.02.2024 - 09.02.2024) de către Hote Maria Cornelia

14.

15. Decizie privind aprobării reprogramării concediului de odihnă a doamnei Pop Lucia, datorită chemării din concediu de odihnă

__________________________________________________________________________________________

Decizii eliberate în anul 2023

1. Decizie privind desemnarea responsabilului pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati

2. Decizie privind numirea membrilor Consiliului Profesoral 2023-2024

3. Decizie privind numirea secretarului Consiliului Profesoral 2023-2024

4. Decizie privind responsabililor cu primirea, gestionarea si distribuirea produselor lactate și de panificatie

5. Decizie privind numirea Consiliului de Administrație 2023-2024

6. Decizie privind numirea secretarului Consiliului de Administrație 2023-2024

7. Decizie privind numirea Comisiei pentru acordarea tichetelor socialepe suport electronic 2023-2024

8. Decizie operatori SIIIR la nivelul unității școlare (valabilă până la revocare sau schimbarea operatorilor)

9. Decizie constituire comisie acordare  rechizite școlare 2023-2024

10. Decizie privind constituirea Comisiei de Monitorizare (SCIM)

11. Decizie privind numirea responsabilului cu elaborarea și gestionarea documentelor sistemului de control intern managerial

12. Decizie privind numirea Comisiei pentru revizuirea/ redactarea Regulamentului Intern și a ROF și funcționare a unității

13. Decizie privind constituirea Comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

14. Decizie privind numirea Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 2023-2024

15. Decizie pentru numirea Comisiei pentru programe și proiecte educative 2023-2024

16. Decizie numire Comisie elaborare orar 2023-2024

17. Decizie constituire Comisie mobilitate a personalului didactic

18. Decizie numire Comisie de evaluare a personalului didactic si didactic auxiliar

19. Decizie privind constituirea Comisiei pentru Curriculum

20. Decizie privind numirea în funcția de coordonator al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

21. Decizie privind numirea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

22. Decizie privind numirea diriginților/ învățătorilor/ educatoarelor la clasă/ grupă în anul școlar 2023-2024

23. Decizie privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul unității școlare

24. Decizie privind constituirea Comisiei de SSM și PSI

25. Decizie privind constituirea Comisiei de management al burselor scolare, anul școlar 2023-2024

26. Decizie privind numirea comisiei pentru comunicare și promovare a imaginii unității școlare și implicarea în proiecte și programe educ.

27. Decizie privind aprobarea Regulamentului Intern

28. Decizie aprobare concediu de odihnă în anul școlar 2023-2024

29. Decizie comisie inventariere 2023

30. Decizie privind comisia de casare pt. mijloace fixe și obiecte de inventar 2023.