Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Cerere către directorul unității școlare

Precizări ISJ privind dosarul de echivalare

Informații suplimentare privind echivalarea

Cerere către ISJ Maramureș pentru echivalare

Legislație primară:

       - Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;

     - Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

        - Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu modificările și completările ulterioare;

       - Ordinul nr. 5638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Echivalarea studiilor efectuate  în străinătate de către elevi

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat