Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Înscrierea în învățământul preșcolar

anul școlar 2024-2025

Cerere reînscriere

Cerere încriere

se listează față-verso

Documentele se depun sau se transmit  la secretariatul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare la adresele de mai jos:

 

      loc. Mireșu Mare, str. Acad. Ioan Pop, nr. 1, cod poștal 437185

           e-mail: secretarmires@yahoo.com, telefon/ fax: 0262284008

 

    Secretar școlar

 Daniel Alexandru BUCIUMAN

 tel. 0745486424

 

INFORMATII REFERITOARE LA REÎNSCRIEREA/ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025

     

       Conform Metodologiei pentru inscrierile la cresa si gradinita, in anul scolar 2024-2025, parintele/reprezentantul legal are posibilitatea inregistrarii a trei optiuni in cererea-tip de inscriere.

 

    Acte necesare la dosarul de inscriere la gradinita 2024:

                                a) copie de pe certificatul de nastere al copilului;

                                b) copie de pe actele de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal;

                                c) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de inscriere si care sunt analizate in timpul procesului de inscriere.

ATENȚIE: Părinții divorțați prezintă Hotărârea Civilă (judecătorească) din care reiese la cine îi este încredințat minorul.


    La dosarul de inscriere se adauga, la inceputul anului scolar, urmatoarele documente:

                                 a) adeverinta de la medicul de familie in care se mentioneaza ca respectivul copil este sanatos clinic; adeverinta este necesara in prima zi de prezentare a copilului in unitatea de invatamant;

                                 b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare intocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii, cu privire la intrarea copilului in colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile inainte de a incepe frecventarea unitatii. (informații suplimentare)


Calendarul inscrierii copiilor prescolari in anul scolar 2024 - 2025 in unitati de invatamant preuniversitar

cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar 


    Etapa de reinscrieri 20 - 24 mai 2024

    Sunt reinscrisi copiii care au frecventat unitatea de invatamant in anul scolar curent si care urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar urmator, ca urmare a exprimarii acestei optiuni de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora, printr-o cerere scrisa.


  


Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri - 24 mai 2024, ora 14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etapa I din cadrul procesului de inscrieri - 27 mai - 14 iunie 2024

                                                                                                          - 27—31 mai 2024 (colectare cereri)

                                                                                                          - 3—5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)

                                                                                                          - 6—10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)

                                                                                                          - 11—12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia optiune)

 

 

         Copiii sunt inscrisi in aceasta etapa, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.


Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri - 14 iunie 2024, ora 14.00


Etapa a II-a din cadrul procesului de inscrieri 17 iunie - 5 iulie 2024

                                                                                                          - 17—21 iunie 2024 (colectare cereri)

                                                                                                          - 24—26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)

                                                                                                          - 27 iunie—1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)

                                                                                                          - 2—4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia optiune)

 

             In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse.


Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri - 5 iulie 2024, ora 14,00


Etapa de ajustari 19 – 29 august 2024

         In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de-a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:

   - copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;

   - copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

   - copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.


Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa etapa de ajustari - 30 august 2024, ora 14.00


          Introducerea in SIIIR a tuturor copiilor inscrisi in anul scolar 2024 – 2025, in unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitatejuridica cu grupe de nivel prescolar, repartizarea pe formatiuni de studiu - 9 septembrie 2024, ora 16,00


 

Ordin privind aprobarea Metodologiei de reînscriere/ înscriere a copiilor în învăţământul preșcolar în anul școlar 2024-2025

Grădinița cu PP

Dăneștii Chioarului

Grădinița cu PP

Tulghieș

Grădinița cu PN

Iadăra

Grădinița cu PP

Mireșu Mare

Calendar

reînscriere/ înscriere

Cerere reînscriere

Cerere înscriere

se listează față-verso

 


 

 


În atenția părinților!

Informații cu privire la solicitarea

avizelor epidemiologice la începutul anului școlar

 

           Medicul de familie eliberează documente medicale, respectiv adeverință medicală de înscriere în colectivitate, aviz epidemiologic și fișă de vaccinări, NUMAI LA ÎNSCRIEREA ÎNTR-UN NOU CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT, adică pentru creșă, grădiniță, clasa pregătitoare și clasa IX.

              Toți ceilalți copii NU TREBUIE să prezinte adeverințe medicale sau avize epidemiologice!

           Lista documentelor medicale necesare înscrierii/ transferului în unităţile de învăţământ se regăsește în Metodologia privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, din 27 iulie 2023, aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr. 2508/4493 din 2023.

 

                                     Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 2508/2023           Anexa Nr.16 la OMS 2508/2023