Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Înscrierea în învățământul primar

anul școlar 2024-2025

Completează cerere online

INFORMATII REFERITOARE LA INSCRIERILE IN INVATAMANTUL PRIMAR

PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025

 

 

        Precizari Inscriere clasa pregatitoare 2024-2025

       Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

      Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii

      Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

 

      Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.


         Documente necesare la înscriere:

 • Cerere- tip de înscriere

 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare, după caz;

 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii (Anexa 3);

 • Copia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea judecătorească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați.

 • Adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberată de medicul de familie. (vezi mai multe)      

 


         Situații excepționale de amânare a înscrierii 

 

       Documente necesare pentru fiecare copil pentru care se solicită amânare:  

 • cerere tip,                       

 • act de identitate părinte,

 • certificat de naștere copil, în copie,

 • copie Certificat CES sau Certificat de încadrare în grad de handicap;

 • documente medicale pentru situațiile de amânare emise de autorități competente: adeverință cu recomandare de amânare, în original de la medicul de familie/ medic specialist, cu diagnostic medical care atestă prezența unor afecțiuni acute severe sau cronice care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani conform Baremului medical din OMS nr. 430/2004 publicat în M.OF. nr. 377/29.04.2004.


    Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.

      De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.


    Etapa 1:

 • 11 aprilie—14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

     Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție! In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

 

    Etapa 2:

 • 31 mai—7 iunie 2024: Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

 • 10 iunie—14 iunie 2024: Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor


 

      Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.


Informații CJRAE

Maramureș

Plan de școlarizare

2024-2025

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar - anul școlar 2024-2025

Cerere înscriere clasa pregătitoare

Declarație

Anexa 3 la Metodologie

Admiși

Etapa I

Cerere

Anexa 1 la Metodologie

Calendar înscriere

Documentele se depun sau se transmit  la secretariatul

Școlii Gimnaziale Mireșu Mare la adresele de mai jos:

 

      loc. Mireșu Mare, str. Acad. Ioan Pop, nr. 1, cod poștal 437185

           e-mail: secretarmires@yahoo.com, telefon/ fax: 0262284008

 

    Secretar școlar

 Daniel Alexandru BUCIUMAN

 tel. 0745486424

 


În atenția părinților!

Informații cu privire la solicitarea

avizelor epidemiologice la începutul anului școlar

 

           Medicul de familie eliberează documente medicale, respectiv adeverință medicală de înscriere în colectivitate, aviz epidemiologic și fișă de vaccinări, NUMAI LA ÎNSCRIEREA ÎNTR-UN NOU CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT, adică pentru creșă, grădiniță, clasa pregătitoare și clasa IX.

              Toți ceilalți copii NU TREBUIE să prezinte adeverințe medicale sau avize epidemiologice!

           Lista documentelor medicale necesare înscrierii/ transferului în unităţile de învăţământ se regăsește în Metodologia privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, din 27 iulie 2023, aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr. 2508/4493 din 2023.

 

                                     Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 2508/2023           Anexa Nr.16 la OMS 2508/2023