Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

05 martie 2024
Înscrierea în învățământul preșcolar
anul școlar 2024-2025

         Metodologia si Calendarul inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in crese si gradinite au fost lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei. Conform proiectului de calendar, reinscrierile vor avea loc in perioada 10 - 14 iunie 2024. Parintii care vor sa isi inscrie copiii pentru prima oara la cresa sau gradinita, indiferent de grupa, pot face acest lucru intre 17 iunie si 29 august (inclusiv etapa de ajustari).

 

         Conform proiectului de Metodologie pentru inscrierile la cresa si gradinita, in anul scolar 2024-2025, parintele/reprezentantul legal are posibilitatea inregistrarii a trei optiuni in cererea-tip de inscriere.

 

Acte necesare la dosarul de inscriere la gradinita 2024:

a) copie de pe certificatul de nastere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal;

c) adeverinta de angajat pentru fiecare dintre parinti/reprezentantul legal sau adeverinta privind perioada concediului de crestere si ingrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru inscrierea in invatamantul anteprescolar;

d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de inscriere si care sunt analizate in timpul procesului de inscriere.

 

La dosarul de inscriere se adauga, la inceputul anului scolar, urmatoarele documente:

a) adeverinta de la medicul de familie in care se mentioneaza ca respectivul copil este sanatos clinic; adeverinta este necesara in prima zi de prezentare a copilului in unitatea de invatamant;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare intocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii, cu privire la intrarea copilului in colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile inainte de a incepe frecventarea unitatii.

 

Cand se fac inscrierile la gradinita si cresa in 2024

Calendarul inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024 - 2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

 

Etapa de reinscrieri 10 - 14 iunie 2024

 

Sunt reinscrisi copiii care au frecventat unitatea de invatamant in anul scolar curent si care urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar urmator, ca urmare a exprimarii acestei optiuni de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora, printr-o cerere scrisa.

Pentru unitatile de invatamant care au si grupe de nivel anteprescolar, in baza continuitatii, copiii de 3 ani din grupa mare de la cresa pot fi reinscrisi in grupa mica de la gradinita, in limita locurilor disponibile pentru acest nivel de varsta si in ordinea descrescatoare a varstei, daca parintii solicita acest lucru. In situatia in care, prin aplicarea criteriului varstei, numarul cererilor depaseste numarul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, mentionate la art.6 din Metodologia cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare.

 

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri - 14 iunie 2024, ora 14,00

 

Etapa I din cadrul procesului de inscrieri - 17 iunie - 5 iulie 2024

 

17 - 18 iunie 2024 (colectare cereri)

19 – 21 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)

25 – 28 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)

1 – 3 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)

 

Copiii sunt inscrisi in aceasta etapa, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.

 

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri - 5 iulie 2024, ora 14.00

 

Etapa a II-a din cadrul procesului de inscrieri 8 – 25 iulie 2024

 

8 - 10 iulie 2024 (colectare cereri)

11 – 15 iulie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)

16 – 18 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)

19 – 23 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)

 

In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse.

 

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri - 25 iulie 2024, ora 14,00

 

Etapa de ajustari 19 – 29 august 2024

 

In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de-a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:

- copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;

- copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

- copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa etapa de ajustari - 30 august 2024, ora 14.00

 

Introducerea in SIIIR a tuturor copiilor inscrisi in anul scolar 2024 – 2025, in unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitatejuridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar, repartizarea pe formatiuni de studiu - 9 septembrie 2024, ora 16,00.