Ordinul 4385/ 2012

Declaraţie rechizite

Acord GDPR/

Interogare PatrimVEN

Cerere tip

Rechizite școlare

anul şcolar 2023 - 2024

Precizări privind acordarea rechizitelor şcolare gratuite

pentru anul şcolar 2023 - 2024

 

Baza legală: O.G. 33/ 2001, Legea nr. 126/ 2002, OMECTS nr. 4385/ 2012

 

                        În conformitate cu Legea nr. 126/ 2002, se acordă rechizite şcolare elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit lunar lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară

adică maxim 1500 lei net în luna iulie 2023 pe fiecare membru din familie

 

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţiile de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţiile cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, arendă, chirii după clădiri, arendă după terenuri etc.

ACTE NECESARE:

  1. Cererea tip (de pe site-ul şcolii)
  2. Cărţile de identitate sau certificatele de naştere pentru părinţi/ tutori legali/ reprezentanţi legali şi pentru toţi copiii aflaţi în componenţa ţi în întreţinerea familiei;
  3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depun la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
  • Adeverinţă de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023 pentru ambii părinţi;
  • Copie cupoane de alocaţie/ alocaţie complementară, cupoane şomaj, pensie;
  • Adeverinţă ANAF;
  • Declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
  • Adeverinţe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi/ studenţi (dacă este cazul primirii bursei în luna iulie 2023);
  • Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului şi pensia alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

NOTĂ: Părinţii care au domiciliu pe raza U.A.T. Mireşu Mare, conform actului de identitate, pot depune o cerere/ acord la secretariatul şcolii pentru ca unitatea şcolară să poată verifica la ANAF (PatrimVEN) veniturile realizate pe luna iulie 2023, fără a fi necesar depunerea altor documente doveditoare, specificate mai sus.

 

Declaraţie fără venit

Extras din Metodologie

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat