Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Rețea școlară/ norme/ încadrări

 

    Secretar școlar

 Daniel Alexandru BUCIUMAN

 tel. 0745486424

email: secretarmires@yahoo.com

 

INFORMATII REFERITOARE LA REÎNSCRIEREA/ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025

     

       Conform Metodologiei pentru inscrierile la cresa si gradinita, in anul scolar 2024-2025, parintele/reprezentantul legal are posibilitatea inregistrarii a trei optiuni in cererea-tip de inscriere.

 

    Acte necesare la dosarul de inscriere la gradinita 2024:

                                a) copie de pe certificatul de nastere al copilului;

                                b) copie de pe actele de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal;

                                c) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de inscriere si care sunt analizate in timpul procesului de inscriere.

ATENȚIE: Părinții divorțați prezintă Hotărârea Civilă (judecătorească) din care reiese la cine îi este încredințat minorul.


    La dosarul de inscriere se adauga, la inceputul anului scolar, urmatoarele documente:

                                 a) adeverinta de la medicul de familie in care se mentioneaza ca respectivul copil este sanatos clinic; adeverinta este necesara in prima zi de prezentare a copilului in unitatea de invatamant;

                                 b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare intocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii, cu privire la intrarea copilului in colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile inainte de a incepe frecventarea unitatii. (informații suplimentare)