Model decizie sancționare

se eliberează de școală

Proces verbal

Consiliul Clasei

Statutul elevilor

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Model chemare

părinte şcoală

Informatii privind sanctionarea elevilor

Sanctionarea elevilor (extras din Statutul Elevului)

 

   Art. 16. - (1) Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.  

                    (2) Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie sa se petreaca in perimetrul unitatii de invatamant sau in cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute in afara perimetrului unitatii de invatamant sau in afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de invatamant, elevii raspund conform legislatiei in vigoare.   

                    (3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii. 

                    (4) Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

                        a) observatie individuala;  

                        b) mustrare scrisa;

                        c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, „ Bani de liceu“, a bursei profesionale;  

                        d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant;

Sancțiunea de mutare diciplinară la o altă clasă nu se aplică în învățământul primar.

Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs (extras din Regulamentul Elevului)

 

     Art. 27. - (1) Pentru toti elevii din invatamantul primar, la fiecare 20 de absente nejustificate pe an scolar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe an scolar la o disciplina de studiu, va fi scazut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.

                      (1/1) Pentru toti elevii din invatamantul gimnazial si liceal, la fiecare 20 de absente nejustificate pe an scolar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe an scolar la o disciplina de studiu/modul de specialitate, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.

                     (2) Elevii care au media la purtare mai mica decat 9 in anul scolar anterior nu pot fi admisi in unitatile de invatamant cu profil militar, confesional si pedagogic.

Sancțiuni/ informări părinți

                         Ciclul primar                                                                    Ciclul gimnazial

Informare părinți absențe

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Acesta este un element de tip text. Fă click dublu pentru a edita textul. Poți la fel să modifici dimensiunile și poziția elementului, fundalul, linia de contur și multe altele. La fel, pentru apariția elementelor de tip text poți seta un efect de animație.

                     Mustrare scrisă                                           Mutare disciplinară