Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Informare privind depunerea dosarelor pentru acordarea

tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

în valoare de 500 lei

 

 

               Pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic în anul școlar 2023-2024 sunt eligibili:

  1. Preșcolarii înscriși la învățământul de stat, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:
  • au vârsta minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent (copiii pot fi înscriși la grădiniță înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani);
  • au vârsta maximă de 6 ani împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent;
  • venitul lunar pe membru de familie este de maxim 633 lei;

               b) elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maxim 1500 lei

 

         Documente necesare:

- cererea părintelui/reprezentantului legal/tutorelui (se listează față-verso); Descarcă

- documente doveditoare ale componenţei familiei: copie act de identitate solicitant, copie act de identitate al soţului/soţiei (după caz), copie certificat de naştere copil/copii, copie certificat de căsătorie părinţi (după caz), copie certificat de deces părinte (unde este cazul), decizia instanţei de menţinere astării de arest, alte acte acte doveditoare privind componenţa familiei (după caz);

- copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal/tutore al persoanei reprezentate;

- dovada înscrierii la grădiniță/școală

              

 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare veniturile care se află în evidenţa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în luna iulie a fiecărui an în care se acordă sprijinul.

 

    Dosarele se depun la secretariatul unității școlare din Mireșu Mare, str. Acad. Ioan Pop, nr. 1, între orele 900-1300 de către părinte sau reprezentantul legal (dovedit cu acte)!!!

 

Informații suplimentare: tel. 0745486424

 

 

Tichete sociale pe suport electronic

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat