Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Cerere transfer

-în aceiași unitate-

Cerere transfer

-către unitatea noastră-

Extras legislativ privind transferul

Informații suplimentare privind transferul

Cerere transfer

-în străinătate-

Legislație primară:

       - Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

          - Ordinul nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

              - Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;

              - Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu modificările și completările ulterioare.

Transferul elevilor

Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat